Jak osiągać cele

Jedną z bardziej skutecznych metod wyznaczania celów jest metoda SMART. Ja przedstawię Ci jej nieco rozbudowaną wersję – metodę SMARTER. Skuteczność tej metody polega na takim zapisaniu celów, ale zwiększyć nasze szanse na ich realizację.

Określanie celów metodą SMARTER

Cele to przełożenie Twojej wizji, Twoich pragnień i marzeń, na coś, co można zrealizować. Co ma określony termin realizacji i jest możliwe do osiągnięcia.

SMARTET to skrót od słów:

  • Simple
  • Measurable
  • Ambitious
  • Realistic
  • Time-specific
  • Exciting
  • Recorder

Cele powinny więc mieć kilka konkretnych cech:

1. Cele muszą być konkretne i sformułowane w prosty sposób (simple)

Cel musi być w taki sposób napisany, aby nie budził żadnych wątpliwości czego dotyczy. Musi być jasny i zrozumiały. Musi być przełożony z niekonkretnego i ogólnego marzenia, do konkretnego i dokładnie sprecyzowanego celu.

Im będzie dokładniej doprecyzowany, tym łatwiej będzie Ci stworzyć konkretny plan działania jak go osiągnąć.

2. Cele muszą być mierzalne (measurable)

Należy tak sformułować swój cel, aby dało się dokładnie określić kiedy zostanie osiągnięty, aby dało się go zmierzyć.

Kiedy Twoim celem jest posiadanie domu przy plaży, kiedy go kupisz wiadomo, że cel został osiągnięty. Kiedy Twoim celem jest ładny wygląd, nie da się określić kiedy zostanie on osiągnięty – ładny wygląd dla każdego będzie oznaczał coś innego.

3. Cele muszą być ambitne (ambitious)

Ważne jest, aby Twój cel nie był zbyt łatwy. Kiedy taki będzie Twoja motywacja, aby do niego dążyć będzie bardzo mała i w rezultacie nie osiągniesz go. Cel powinien stanowić dla Ciebie wyzwanie. Kiedy będzie ambitny, wtedy Twoja motywacja będzie większa, a Ty dołożysz większych starań, aby go osiągnąć.

Mierz wysoko, ale oczywiście pamiętaj o swoich możliwościach.

4. Cele muszą być realistyczne (realistic)

To niezwykle ważny punkt. Cel musi być możliwy do zrealizowania.

Nie musi to być możliwe w bliskim okresie czasu. Może być do zrealizowania dopiero za jakiś czas, bądź gdy zdobędziesz określone umiejętności, aby go osiągnąć. Niemożliwe cele będą Cię frustrować i zajmować niepotrzebnie Twoją głowę. Skup się na tym, co rzeczywiście możesz osiągnąć

5. Cele muszą być określone w czasie (time-specific)

Do każdego swojego celu zawsze określaj termin realizacji.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nieustalanie kiedy cel ma być osiągnięty, przez co odkładasz go w nieskończoność. Określając termin mobilizujesz się do działania.

6. Cele muszą być ekscytujące i ważne (exciting)

Osiąganie celów nie należy do łatwych zadań. Wymaga to dużej determinacji. A ona z kolei wymaga dobrego powodu, aby regularnie działać. Kiedy Twoje cele będą dla Ciebie ważne oraz ekscytujące, będą motywować Cię do wykonywania kolejnych zadań przybliżających Cię do celu.

7. Cele muszą być zapisane (recorder)

Nadaj swoim wyobrażeniom i myślom fizyczną formę. Dzięki temu Twoje pragnienia zostaną uporządkowane i zorganizowane. Łatwiej będzie Ci je rozpisać na mniejsze cele oraz spisać plan działania, który Cię do nich zaprowadzi.

Dobrze jest także zapisywać cele w czasie teraźniejszym, jako coś, co już udało Ci się osiągnąć.

 

Kiedy będziesz tworzyć swoją listę celów, korzystaj z tej metody.

Udostępnij ten artykuł: